REGULAMIN

REGULAMIN ZAWODÓW CHILDREN’S SPEED EVENT 2017 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA” 01-02.04.2017r.

1. ORGANIZATOR:
1.Organizatorem imprezy jest: WYDZIAŁ SPORTU URZĘDU MIASTA KRAKOWA
2.Realizatorem wydarzenia jest: ELPIDA MARCIN SUZIN
3.W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem interpretacja zawodów przysługuje realizatorowi zawodów tj. firma ELPIDA MARCIN SUZIN
4. Wszelkie spory związane z wydarzeniem rozstrzyga realizator ELPIDA MARCIN SUZIN.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
1.Data: 01-02.04.2017r.
2.Miejsce: stacja narciarska Sieprawski.
3. ZGŁOSZENIA:
1.Oficjalna strona zawodów to www.childrensspeedevent.pl
2.Zgłoszenia na zawody należy dokonać drogą mailową na adres  biuro@childrensspeedevent.pl, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 ). Zgłoszenia drogą mailową zostają zakończone pełne 2 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (tj. 30.03.2017).
4.Zgłoszenia zawodnika może dokonać tylko osoba pełnoletnia, która jest trenerem/rodzicem/opiekunem prawnym zawodnika/ucznia.
5. Zawodnicy/uczniowie, którzy nie dokonali zgłoszenia drogą mailową mogą to zrobić w dniu zawodów w godz: 8-9 rano na stacji Siepraw-Ski, w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają zgłoszenia mailowe. Informacja o ewentualnych
wolnych miejscach pod telefonem 604507788 w piątek (tj. 31.04.2017r.) między godziną 17-19.
6.Zawodnik/uczniowie mogą zgłosić się do więcej niż jednej konkurencji.
7.W zawodach mogą startować uczniowie krakowskich szkół podstawowych
-na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz zawodnicy z krakowskich klubów sportowych.
8. Maksymalna ilość zgłoszonych uczniów -100 osób ze szkół oraz 50 zawodników krakowskich klubów sportowych.
9. Pierwszeństwo w zapisach będą miały dzieci uczestniczące w miejskim programie sportowym pn. „Pierwsze kroki na śniegu”.
4. PROGRAM ZAWODÓW:
1.04.2017 r. (sobota)
–konkurencje narciarskie
Końcowa weryfikacja i rozdanie numerów w biurze zawodów do godz. 9:00
9:30–oglądanie trasy slalomu giganta
10:00–start pierwszych zawodników
12:00–zapoznanie się z trasą super slalomu
12:15–start konkurencji super slalom (na krótkich tyczkach)
Zakończenie zawodów odbędzie się około 1 godziny po zjeździe ostatniego zawodnika na tarasie restauracji Siepraw-Ski.
2.04.2017 r. (niedziela)
–konkurencja snowboardowa
Końcowa weryfikacja i rozdanie numerów w biurze zawodów do godz. 9:00
9:30–oglądanie trasy slalomu giganta
10:00–start pierwszych zawodników
Zakończenie zawodów odbędzie się około 1 godziny po zjeździe ostatniego zawodnika na tarasie restauracji Siepraw-Ski.
5. KATEGORIE WIEKOWE:
1.Klasyfikacja dziewcząt i chłopców dla uczniów krakowskich szkół podstawowych z klas IV i V.
2.Klasyfikacja drużynowa szkół według sumy
3 najlepszych czasów zawodników z danej szkoły.
4.Klasyfikacja zawodników klubów sportowych:
2010/2009 –chłopcy 2010/2009
–dziewczynki  2008/2007
–chłopcy 2008/2007
–dziewczynki 2006/2005
–chłopcy 2006/2005
–dziewczynki
5.Organizator zastrzega sobie prawo do połączenie grupy chłopców i dziewczynek w danej kategorii wiekowej jeśli ilość osób będzie mniejsza niż 3.
6. NAGRODY:
1.W każdej konkurencji:
a. Drobne nagrody i dyplomy za miejsca 1-3
b.Dyplomy za miejsca 1-6
c. w klasyfikacji szkół: puchary dla 3 najlepszych szkół w danej konkurencji
7.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1.Każdy zawodnik/uczeń zobowiązany jest do używania kasku ochronnego
2.Realizator zapewnia możliwość wypożyczenia kompletnego i odpowiednio przygotowanego sprzetu narciarskiego/snowboardowego w tym kask z wypożyczalni narciarskiej.
3.Uczestnictwo w zawodach odbywa się za zgodą i pisemnym oświadczeniem trenera/rodzica lub opiekuna prawnego.
4.Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza że stan zdrowia dziecka nie stanowi przeciwwskazania do udziału dziecka w zawodach (załącznik nr 2 pod regulaminem).
5.Dokonanie zgłoszenia oznacza zaznajomienie się z regulaminem zawodów oraz jego akceptację.
6.Organizator posiada polisę OC oraz NNW.
8.ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1.Zawody będą rozegrane w konkurencji:
I DZIEŃ
(01.04.2017 r.)
 1) GIGANT SLALOM na nartach w jednym przejeździe*
2) SLALOM na nartach w jednym przejeździe (na krótkich tyczkach)*
II DZIEŃ (02.04.2017 r.)
1) GIGANT SLALOM na snowboardzie w jednym przejeździe* *Startujący w zawodach w kategorii krakowskich szkół podstawowych
–w dwóch przejazdach (lepszy czas przejazdu brany jest pod uwagę do klasyfikacji)
2. Losowanie numerów startowych odbędzie się przed dzień zawodów w biurze organizatora.
3. Zawodnicy zapisujący się w dniu zawodów zostaną dopisani na końcu do listy startowej w kolejności zgłoszenia.
4.Uwaga: W przypadku wysokiej temperatury lub miękkiego śniegu, trasa będzie sztucznie utwardzana, zawodnicy/uczniowie będą mieli porównywalne warunki na trasie.
9.Dla uczestników zawodów z gminy Kraków:
1.przejazdy na wyciągu bezpłatne
2. darmowa herbata
3.frytki, kiełbasa i zapiekanka
4.możliwość bezpłatnego wypożyczenia kompletnego sprzętu narciarskiego/snowboardowego
5.dla zwycięzców są przewidywane dyplomy, medale oraz drobne nagrody
10.W PRZYPADKU NIEODPOWIEDNICH WARUNKÓW I NIEODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ
ORGANIZATOR I REALIZATOR ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA ZAWODÓW.